Strokovno usposabljanje za vaditelje športne rekreacije

Nov športni zakon natančneje opredeljuje izobrazbo in usposobljenosti, ki zagotavljajo strokovno delo v športu. Če ste po spletu okoliščin morda ostali brez take usposobljenosti, že letos in seveda v prihodnjih letih takega dela ne boste več moglioprvaljati. Morda je tole za vas dobra novica...

Strokovno usposabljanje Vaditelj športne rekreacije vključuje teoretične in praktične vsebine s področja metodike učenja in treniranja, poznavanja načel vadbe vzdržljivosti, moči in gibljivosti ter priprave, organizacije in izvedbe vadbenih programov.

Usposabljanje obsega 123 ur teoretičnih in praktičnih vsebin ter 15 ur vodenja vadbe v društvu. Vsebine so deljene na splošne, ki potekajo v obliki predavanj in praktične, ki potekajo v obliki delavnic. Po uspešno opravljenem izpitu kandidati pridobijo veljavno strokovno usposobljenost za delo v športu (2. stopnja po starem zakonu o športu).

Kraj in potek izobraževanja

Usposabljanje se bo odvijalo v Ljubljani. Predviden termin izvedbe: 23.3. – 29.5.2018 Predavanja se bodo predvidoma odvijala ob koncu tedna (sobota, nedelja), deloma tudi med tednom popoldne.

Kotizacija

Cena usposabljanja znaša 350 EUR. Vključuje organizacijo in izvedbo tečaja in obvezno literaturo Osnove športne rekreacije. Usposabljanje bo izvedeno, v kolikor bo prijavljenih vsaj 25 kandidatov. Največje število sprejetih kandidatov je 40.

Več informacij v zvezi s tečajem je možno pridobiti na e-mail naslovu ana.radivo@sportna-unija.si ali telefonski številki 031 397 378.