Vpis v razvid poklicnih športnikov in zasebnih športnih delavcev

Z dnem 5. 1. 2019 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport prešlo na elektronsko oddajo vlog za vpis v Razvid zasebnih športnih delavcev in poklicnih športnikov, kar bo olajšalo delo vlagateljem in ministrstvu, skrajšalo postopek in zmanjšalo možnost napak v teku postopka.  

Aplikacija je dostopna na:
POKLICNI ŠPORTNIKI 
http://app2.sport.si/razvidivloge/OnlineApplication.xhtml?applicationType=PS 
ZASEBNI ŠPORTNI DELAVCI 
http://app2.sport.si/razvidivloge/OnlineApplication.xhtml?applicationType=ZSD 

Več informacij o postopku najdete na:http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_sport/zasebno_delo_v_sportu/ 

Od pričetka delovanja aplikacije je obvezno vse vloge za vpis oddati najprej v elektronski obliki preko aplikacije, šele nato pa tudi v papirni obliki (kot doslej na gp.mizs@gov.si). 

Za vse morebitne dodatne informacije in pojasnila lahko kontaktirate pristojnega na ministrstvu in sicer:

Igor Kogoj

Podsekretar 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
Direktorat za šport 
Masarykova 16, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 400 53 48  
E: igor.kogoj@gov.si